Projecten

Waarom Mei Klaas?

  • Resultaatgericht
  • Kundig, met kennis en ervaring
  • Altijd persoonlijk
  • Vertrouwd, direct en discreet
  • Nederlands en Frysk

Van mijn opdrachtgevers

“Zet Klaas voor een zaal en er gebeurt wat. Hij bevraagt en stimuleert inleiders, hij zorgt voor participatie van de mensen in de zaal en hij realiseert daarbij het doel van de opdrachtgever. Gedegen voorbereid en alert in de uitvoering. Zo ging het bij de KvK en zo zal het ook bij u gaan.”
“Klaas G. van den Berg vervult een bewezen en impliciete functie bij het VBL. Voorheen vanuit een ondersteunende rol vanuit de KvK , die nu op uitdrukkelijk verzoek van de deelnemers is voortgezet onder de noemer van Mei Klaas. De kennis van zaken, het netwerk, de scherpe visie en het innoverend vermogend van Mei Klaas vormen hiervoor het fundament”.
“Voor de KvK heeft Klaas G. van den Berg diverse projecten uitgevoerd. Hij is gedreven, strategisch en punctueel. Afspraak is afspraak en het project wordt dan ook met resultaat opgeleverd. Strategisch denken en handelen is hem niet vreemd”.
“Dank zij de uitstekende samenwerking met Klaas G. van den Berg is in Leeuwarden het Leeuwarder Ondernemers Fonds gerealiseerd. Zijn netwerk, kennis van zaken en enthousiasme hebben anderen geïnspireerd, waardoor er een breed draagvlak ontstond, welke uiteindelijk leidde tot de realisatie het LOF.”
                                                                                                           
“Klaas is een zeer enthousiaste presentator, die zich nauwlettend voorbereid. Gedurende de presentatie is hij in staat goed in te spelen op het publiek, zonder daarbij nadrukkelijk op de voorgrond te treden, en vooral de verbindende schakel te zijn tussen de optredens van onze jazz muzikanten. Ook voor  City Jazz Leeuwarden 2014 maken we weer graag gebruik van de diensten van Mei Klaas”.
                                   
“Voor de gemeente Dantumadiel heeft Mei Klaas de themadag “Wat verwacht de ondernemer van de gemeente?”geleid. Zijn achtergrond en jarenlange ervaring vormen de basis van een zowel inspirerende, als realistische kijk op het ondernemen van de toekomst. In zijn werkwijze speelt het leggen van verbanden en het verbinden van mensen een belangrijke rol”.
“Voor de Club Diplomatique voert Mei Klaas het secretariaat. Vanuit zijn grote ervaring in de wereld waar ondernemers en overheden elkaar ontmoeten en samenwerken, betekent zijn inzet voor de CDFF een krachtige ondersteuning. Zijn open en directe manier van communiceren en adequate wijze van werken is zeer effectief. Daarnaast is Klaas zeer betrokken en bovenal een plezierige persoonlijkheid”.