Project Description

Meepraten en meedenken.

Het Fries StraatFestival (FSF) is al bijna veertig jaar een begrip. Het is het enige meerdaagse gratis festival in zijn soort en heeft daarmee een unieke plek verworven in Noord-Nederland met de ambitie verder door te groeien in Nederland en Noord-Duitsland. Met ruim 70 nationale en internationale acts, meer dan 150 optredens en circa 60.000 bezoekers, biedt het FSF kwalitatief inhoudelijk hoogstaand straattheater dat door het publiek zeer gewaardeerd wordt en dat tot landelijke bekendheid heeft geleid (www.fries-straatfestival.nl)

Mei Klaas heeft in het najaar 2018 met het Kernteam FSF gesproken en meegedacht over de herijking van de visie op de toekomst van het FSF voor de periode 2019 -2020. De visie vormt de grondslag voor het aanvragen van subsidies bij de provincie Fryslân, de gemeente Leeuwarden en diverse Fondsen.

Meewerken

Mei Klaas heeft aan de hand van de uitkomsten van de herijking in het Kernteam FSF het visiedocument herschreven en afgestemd op de periode 2019-2020. Het FSF wil meegaan in het momentum dat met Leeuwarden-Fryslân 2018 is ontstaan. De aanzet daartoe, zoals verwoord in het document ‘No is de tiid’, past als een warme jas. Het biedt het FSF handvaten om in de komende jaren niet alleen aan kwaliteit te winnen, maar ook om de maatschappelijk waarde van het festival blijvend te versterken. ‘Sa wol it FSF meiwurkje om de klokken foarút te setten!’