Project Description

Toeristisch Platform Vlieland

Het Toeristisch Platform Vlieland (TPV) is een stichting die voor Vlieland de uitvoerder is van het gemeentelijk toeristisch beleid. Dit beleid is vastgelegd in een plan dat is opgesteld in samenwerking met ondernemers en andere Vlielandse organisaties. De Ondernemers Vereniging Vlieland, de VVV Vlieland, SRV, de VVHN, Rederij Doeksen en de Gemeente Vlieland vormen en financieren samen het TPV. Voornaamste doelstelling van het toeristisch beleid is het sturen van het toerisme op Vlieland middels eiland brede marketing, behoud van het hoogseizoen zonder de leefbaarheid aan te tasten en verdere groei in de seizoenen waar daar nog ruimte voor is.

Meepraten, meedenken en meewerken.

Sinds januari 2021 maakt Mei Klaas als onafhankelijk voorzitter deel uit van het TPV. Bij zijn werkzaamheden bij de Kamer van Koophandel Noord-Nederland heeft Mei Klaas veel kennis opgedaan op het vlak van Recreatie & Toerisme en bij verschillende projecten samengewerkt met ondernemers en overheden. Zo was hij van 2011-2103 als projectleider betrokken bij het project Inkomend Toerisme Noord-Nederland, een omvangrijk project gericht op het stimuleren van internationaal toerisme naar Noord-Nederland. Van april 2015 tot en met mei 2016 was hij als interim relatiebeheerder bij Merk Fryslân aan de slag om de relaties met relevante stakeholders uit de regio (gemeenten, regio’s (-aanjagers), brancheorganisaties en ondernemers te versterken. Met deze opgedane kennis, kunde en netwerk hoopt Mei Klaas samen met de andere leden een waardevolle bijdrage aan het TPV te kunnen leveren. Mei Klaas ontvangt voor betrokkenheid alleen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten.