Mei Klaas heeft ruime ervaring met het begeleiden van processen, het managen van projecten en is ook als interim manager inzetbaar. Als projectleider is Mei Klaas veelvuldig betrokken geweest bij het opzetten en uitvoeren van initiatieven en projecten om de economie van Noord Nederland te versterken, onder meer op het terrein van Detailhandel, Recreatie en Toerisme en Internationalisering. Daarbij werd vaak nauw samengewerkt met vertegenwoordigers van lokale en provinciale overheden, kennisinstellingen, koepel- en brancheorganisaties en ondernemersverenigingen. Ook heeft Mei Klaas veel ervaring met het ondersteunen en adviseren van besturen van ondernemersverenigingen.