Project Description

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

Het skûtsjesilen in Fryslân behoort bij de top van de Nederlandse toeristische evenementen. Jaarlijks worden tijdens de noordelijke bouwvakvakantie door veertien skûtsjes elf wedstrijden gezeild in de strijd om het SKS kampioenschap. Schippers en bemanningen strijden vol vuur om de felbegeerde kampioenswimpel en een prachtige wisseltrofee: het Sulveren Skûtsje. Deze wedstrijden vormen de basis van het georganiseerde skûtsjesilen van de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen). Doel is de traditie van het wedstrijdzeilen met Friese platbodems in ere te houden. Niet zomaar als folklore, maar écht op het scherpst van de snede, wordt elke zomer twee weken lang TOPSPORT bedreven.

70 jaar SKS

De SKS bestaat, naast het bestuur dat 9 leden heeft, uit de commissies van eigenaren van de 14 skûtsjes, de schippers, vertegenwoordigers van de VSB, de 11 wedstrijdcommissies en de jury. In 2020 viert de SKS haar 75 jarig bestaan. Bij de gelegenheid wil het bestuur een Visie- en Missiedocument presenteren, waarin lijnen voor de toekomst worden uitgezet. Dit zal de leidraad vormen voor alles wat er in de komende jaren binnen de SKS staat te gebeuren. Bij het opstellen van de visie en de missie zullen niet alleen de leden van de SKS worden betrokken, maar ook zal worden gesproken met sponsoren, publiek en lokale overheden, zoals gemeenten en de provincie. Op die wijze wordt het skûtsjesilen vanuit verschillende invalshoeken belicht.

Meepraten, meedenken en meewerken.

Aan Mei Klaas is gevraagd het bestuur van de SKS te ondersteunen bij het proces om te komen tot een Visie en Missiedocument. Het komend jaar (2019) zal daarvoor worden gebruikt. Alles rond het skûtsjesilen wordt door vrijwilligers gerund. Dat geldt voor het bestuur van de SKS, maar ook voor de schippers en bemanningen van de 14 skûtsjes, de commissies van eigenaren, de wedstrijdcommissies en de juryleden. Iedereen werkt op vrijwillige basis en zonder vergoeding mee. Mei Klaas verleent ook op vrijwillige basis en zonder vergoeding zijn medewerking aan het proces.