Project Description

Gespreksleider

Op dinsdagavond 11 december 2018 vond in EM2 Venue in Groningen de eerste Leisure Academy Groningen plaats. Hiermee wordt een vervolg gegeven aan de succesvolle Retail Academy Groningen die regelmatig door Groningen City Club wordt georganiseerd (www.groningencityclub.nl).

Als gespreksleider heeft Mei Klaas met Tjeerd van Bekkum (CEO Leeuwarden-Fryslân 2018) en Baukje de Vries (Paddy O’Ryan Leeuwarden) en Gerard Kremer (Voorzitter Toerisme Alliantie Fryslân) teruggekeken op Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa 2018. Daarbij ging het vooral over de ‘lessons to learn’ voor de Groningers (www.friesland.nl).

Daarna werd met Jouke van Dijk (Professor regionale arbeidsmarktanalyse RUG), Elsa Weelink (Marketing Groningen), Duco Schenk (Programmamanager Toerisme Economic Board Groningen) en Patrick Beijk (Horecaondernemer) gesproken over het belang van de vrijetijdseconomie voor Groningen en de kansen voor deze sector.

Lobby-document

Conclusie van het panelgesprek was dat toerisme een zwaar onderschatte sector is die in Groningen meer bestuurlijk aandacht verdient. Om dat te bevorderen is een lobby-document gepresenteerd, waarin wordt onderbouwd dat toerisme en vrijetijdseconomie booming zijn en dat Groningen en Noord-Nederland kunnen profiteren van de enorme groei (www.marketinggroningen.nl).

Mei Klaas

Op verzoek van Groningen City heeft Mei Klaas de bijeenkomst begeleidt. Naast het bekend zijn met het noordelijk netwerk, zijn ervaring met het provinciaal bestuur en het bedrijfsleven in Noord Nederland heeft Mei Klaas met zijn kennis van zaken ook inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren aan de gesprekken.