Project Description

Gespreksleider

Als onderdeel van de Elfwegentocht 2018 (www.elfwegentocht.nl) is op 2 juli 2018 in de IJsherberg in Dokkum de balans opgemaakt van de stand van zaken rond de 20 afspraken die zijn gemaakt op de Klimaattop Noord Nederland 2017 (www.klimaattopnoord.nl).

Als gespreksleider heeft Mei Klaas met de gedeputeerden Michiel Schrier (Fryslân) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) en met Gerrit van Werven (New Energy Coalition) aan de hand van de aftermovie teruggekeken op het succes van vorige jaar. Met een animatiefilmpje werd een indruk gegeven van de stand van zaken rond de 20 afspraken. Daaruit bleek dat er onder het motto ‘niet praten maar doen’ al veel in gang is gezet.

Balans op maken

Onder leiding van Mei Klaas is in groepjes gesproken over de hobbels waar de initiatiefnemers bij de uitwerking van de afspraken mee te maken krijgen. Daaruit blijkt dat het vinden van co-financiering, het opschalen van projecten door burgers en ondernemers er bij te betrekken en het voeren van een gezamenlijke lobby richting Den Haag de grootste uitdagingen vormen.

Mei Klaas

Op aanvraag van PINO Communicatie, Evenementen en Congressen uit Utrecht heeft Mei Klaas de bijeenkomst begeleidt. Naast het bekend zijn met het noordelijk netwerk, zijn ervaring met het provinciaal bestuur en het bedrijfsleven in Noord Nederland heeft Mei Klaas met zijn kennis van zaken ook inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren aan de gesprekken.