Project Description

Dagvoorzitter

In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Mei Klaas op donderdagmiddag 1 februari 2018 in het Provinciehuis in Leeuwarden een bijeenkomst van VNO-NCW MKB Noord Nederland begeleidt over de Provinciale Omgevingsvisie Fryslân. De bijeenkomst werd gehouden om leden van de VNO-NCW MKB Noord Nederland de gelegenheid te bieden mee te spreken over belangrijke thema’s die in de omgevingsvisie aan de orde zullen komen.

Informeren

Door gedeputeerde Klaas Kielstra en ambtenaren van de provincie werd informatie verstrekt over het proces van de totstandkoming van de Omgevingsvisie en werd nader ingegaan op de gespreksthema’s, zoals Energietransitie, Mobiliteit & Infrastructuur, de binnenstad van de toekomst en het vestigingsklimaat.

Reageren

Naast het vergaren van informatie konden de 60 aanwezigen in ronde tafel gesprekken hun visie en ideeën geven op de gespreksthema’s. Aansluitend werden in de plenaire terugkoppeling,onder leiding van Mei Klaas, de uitkomsten van de gesprekken met elkaar gedeeld en besproken.

Mei Klaas

Naast het begeleiden van de bijeenkomst, het houden van interviews met gedeputeerde Klaas Kielstra en Sjoerd Galema, voorzitter van VNO NCW MKB Noord afdeling Fryslân, heeft Mei Klaas ook met zijn kennis en ervaring met het provinciaal bestuur en het bedrijfsleven ook inhoudelijk een bijdrage kunnen leveren aan de plenaire terugkoppeling.