Project Description

Onafhankelijk voorzitter

Op woensdagavond 11 juli 2018 heeft Mei Klaas ter voorbereiding op het Politiek Podium, als eerste onafhankelijk voorzitter, een Rondetafelgesprek geleid van de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarmee werd het mogelijk dat raadsleden met elkaar en met de betrokken wethouder en ambtenaren, alsook de voorzitters van de Rekenkamer en de Auditcommissie, in gesprek konden gaan.

Vernieuwend

De Griffie van de gemeente Leeuwarden wil op een vernieuwende wijze invulling geven aan het opiniërend gesprek van de gemeenteraad, het zogenaamde Open Podium. Dit keer stond dat in het teken van de conclusies en aanbevelingen uit de evaluatierapporten over de Rekenkamer Leeuwarden.

Mei Klaas

De opdracht is verstrekt door door de Griffie van de gemeente Leeuwarden. Aan Mei Klaas de uitdaging om het gesprek op gang te brengen en er voor te zorgen dat conclusies konden worden getrokken over de koerswijzigingen die aan raad waren voorgelegd. Mei Klaas is gevraagd vanwege zijn ervaring als dagvoorzitter/presentator en als voorzitter van diverse besturen en commissies. Tevens kwam zijn kennis van zaken van het lokaal bestuur, onder meer opgedaan als oud raadslid van de voormalige gemeente Boarnsterhim, hierbij goed van pas.