Project Description

Meepraten en meedenken

DNALWD2018 is een community-art project dat bedacht en uitgevoerd wordt in het kader van Leeuwarden-Fryslân 2018. Het project gaaft alle Leeuwarders een eigen podium waar zij hun verhaal kunnen vertellen (www.dnalwd2018.nl). Om het project mee die doen worden jongeren via hun school of sportclub en bewoners via hun wijk. De projectleiding worstelde de met vraag hoe het bedrijfsleven bij het project kon worden betrokken. Mei Klaas heeft meegesproken en gedacht over de aanpak van deze probleem en heeft daarvoor plan van aanpak gemaakt, dat in maanden april en mei 2017 is uitgevoerd.

Meewerken

Gebruikmakend van zijn kennis en zijn netwerk zijn contacten gelegd met het Leeuwarder bedrijfsleven. Samen met Mei Klaas heeft de projectleiding gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers uit het georganiseerde bedrijfsleven en directies van enkele beeldbepalende bedrijven uitLeeuwarden. Op basis daarvan heeft Mei Klaas een verslag gemaakt met daarin een drietal kansrijke opties om het bedrijfsleven actief bij het project te betrekken. Deze worden nu binnen het project DNALWD2018 uitgevoerd.