Project Description

Dagvoorzitter

In opdracht van de Provincie Fryslân en VNO-NCW MKB Noord Nederland heeft Mei Klaas, op dinsdagavond 23 mei 2017 in het WestCord WTC Hotel Leeuwarden, de Retailtop Fryslân 2017 begeleidt. De top werd gehouden om de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân 2017 te presenteren en de visie “Vitale noordelijke dorpen en steden” van MKB Noord Nederland onder de aandacht te brengen.

Informeren

Door Bert Broekhuis van Broekhuis Rijs Advies werd een presentatie verzorgd over de uitkomsten van het door hem uitgevoerde Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân 2017. Aansluitend werd daarop gereageerd door Sander Rouwe, gedeputeerde Economische Zaken van de provincie Fryslân, en door Gerard Kremer, voorzitter van MKB Noord.

Reageren

Naast het vergaren van informatie werden de 150 aanwezigen, waar onder ondernemers, burgmeesters en wethouders en ambtenaren, ook uitgedaagd te reageren op een zevental stellingen en konden zij onder leiding van Mei Klaas daarover in discussie gaan met Sander de Rouwe en Gerard Kremer.

Mei Klaas

Naast het bevorderen van een goed en tijdig verloop van de bijeenkomst heeft Mei Klaas met zijn kennis en ervaring op het terrein van detailhandel ook inhoudelijk een bijdrage kunnen verlenen aan de plenaire discussie over de stellingen en de uitkomsten van het koopstromenonderzoek.