Project Description

Brainstormsessie H&I Dokkum

Als vervolg op een vergelijkbare sessie in 2012 heeft Mei Klaas op 8 maart 2016 een brainstormsessie verzorgd voor de ondernemersvereniging H&I Dokkum (www.henidokkum.nl). Met een groep bestaande uit bestuursleden aangevuld met 3 betrokken leden heeft Mei Klaas gebrainstormd over de toekomst van H&I met als motto “Waar staat H&I Dokkum in 2018?”

Trends & ontwikkelingen

Aan de hand van een korte presentatie over toekomstige trends en ontwikkeling is gesproken over de wijze waarop H&I op deze ontwikkeling kan inspelen en hoe de toegevoegde waarde voor de leden verder kan worden versterkt.

Afspreken

Aan de hand van 4 thema: identificatie, taxatie, conceptontwikkeling en realisatie is nagedacht over de sterktes en zwaktes van de club, over de dromen en ambities, over beperkende factoren en over het bereiken van doelstellingen. De uitkomsten zijn samengevat in een verslag waar het bestuur nu verder mee aan de slag gaat.