Project Description

De Federatie van Ondernemers in Leeuwarden.

De Federatie is een vereniging van onderenemersverenigingen en is opgericht op 20 februari 2015.

Ondernemers hebben bij het runnen van hun bedrijf te maken met allerlei omstandigheden. Een deel van die omstandigheden heeft direct te maken met hun bedrijf: wie zijn mijn klanten, wie zijn mijn concurrenten, kan ik aan goed personeel komen. Maar er zijn ook andere omstandigheden: regels opgesteld door de overheid, de bereikbaarheid van mijn bedrijf, collectieve lasten, beperkende of juist stimulerende maatregelen bij de ontwikkeling van mijn bedrijf, veiligheid of samenwerking met de bedrijven in mijn omgeving.

Ondernemers vormen daarom verenigingen die, onder andere, actief zijn om de omstandigheden voor ondernemers te verbeteren. Deze verenigingen zijn veelal per wijk of werkgebied georganiseerd. De verenigingen beseffen echter dat samenwerking bij het verbeteren van de omstandigheden voordeel biedt. Zij werken daarom samen in De Federatie.

De Federatie streeft er naar dat ondernemers in de gemeente Leeuwarden optimale omstandigheden hebben om ondernemingen te starten en succesvol door te ontwikkelen. De Federatie activeert en faciliteert daarbij.Richting de overheid, maar ook richting de aangesloten ondernemersverenigingen. Op www.defederatie058.nl is meer informatie te vinden.

De Federatie streeft er naar dat ondernemers in de gemeente Leeuwarden optimale omstandigheden hebben om ondernemingen te starten en succesvol door te ontwikkelen. De Federatie activeert en faciliteert daarbij. Richting de overheid, maar ook richting de aangesloten ondernemersverenigingen.

Mee praten, mee denken,mee helpen.

De Federatie 058 is formele opvolger van het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden. Mei Klaas is in de afgelopen jaren jaren nauw betrokken geweest bij het VBL en is gevraagd om mee te praten en te denken over de opzetten van De Federatie van ondernemers in Leeuwarden. Sinds de oprichting voert Mei Klaas het secretariaat van De Federatie 058.