Project Description

Dagvoorzitter

In opdracht van de provincie Fryslân mocht Mei Klaas, op donderdagmiddag 4 juni 2015 in het Provinciehuis Fryslân in Leeuwarden, de Expertmeeting Detailhandel en Vastgoed leiden. De middag was bedoeld om de ambtenaren van de Friese gemeenten nader te informeren over ontwikkeling rond detailhandel en vastgoed

Presentaties

Bert Broekhuik verzorgde, namens MKB Noord, een presentatie met als titel “Winkelleegstand: dilemma of kans?” Olaf Busch van CCCCC Winkelgebieden ging met zijn presentatie nader in op de “Retailagenda”

Workshops en terugkoppeling

In twee workshops werden aansluitend 4 dilemma’s besproken en van advies voorzien. Onder leiding van Mei Klaas zijn de uitkomsten en adviezen uit de workshop plenair gedeeld en van commentaar voorzien door de beide experts.

Mei Klaas

De middag werd afgesloten met het maken van afspraken over te nemen vervolgstappen. Naast het bevorderen van een goed en tijdig verloop van het programma heeft Mei Klaas door zijn kennis en ervaring op het terrein van detailhandel ook een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de workshops en de plenaire terugkoppeling.