Project Description

Dagvoorzitter

In opdracht van de Kamer van Koophandel Nederland heeft Mei Klaas, op donderdagmiddag 1 oktober 2015 in Martiniplaza Groningen, de bijeenkomst “Mix&Match Retail” geleidt. De middag was bedoeld om ondernemers uit Noord-Nederland met speciale aandacht voor ontwikkelingen binnen de retail en winkelgebieden, te informeren en te inspireren, maar vooral ook te activeren.

Informeren

Door Harry Bijl van INretail werd een presentatie verzorgd over trends en ontwikkelingen in de Retailbranche en door Jann de Waal van ClickNL werden de aanwezigen bijgepraat over het platform De Nieuwestraat.

Inspireren

In 4 groepen werden aansluitend met ondernemers en deskundigen uit andere sectoren, zoals de creatieve sector, het onderwijs, de horeca en de recreatiebranche gesproken over lokale vraagstukken die werden ingebracht door ondernemersverenigingen uit Assen, Emmen, Sneek en Surhuisterveen.

Activeren

Onder leiding van Mei Klaas zijn de uitkomsten en adviezen uit de groepen plenair gedeeld en van commentaar voorzien door de beide experts. De middag werd afgesloten met het maken van afspraken over te nemen vervolgstappen.

Mei Klaas

Naast het bevorderen van een goed en tijdig verloop van het programma heeft Mei Klaas door zijn kennis en ervaring op het terrein van detailhandel ook een inhoudelijke bijdrage kunnen leveren aan de groepsdiscussie en de plenaire terugkoppeling.