Project Description

Ondernemen

Op 20 februari 2014 heeft Mei Klaas een inleiding verzorgd op de Themadag nieuw beleid 2014 van het programma “Ondernemen in Dantumadiel”. Voor een groep beleidsambtenaren en de wethouder EZ heeft Mei Klaas een presentatie gegeven met als titel “Wat verwacht de ondernemer van de gemeente?”

Trends & ontwikkelingen

Vanuit het perspectief van de ondernemer en kijkend naar toekomstige trends en ontwikkeling is een beeld geschetst van de wijze waarop de gemeente in de toekomst het economisch vestigingsklimaat kan versterken.

Van publiek naar privaat

Verwachting is dat de verschuiving van publiek naar privaat zich doorzet. De overheid krijgt steeds minder mogelijkheden om problemen op te lossen en de samenleving wil steeds meer. De overheid zal ondernemers moeten faciliteren om de dingen te doen die zij belangrijk vinden en waar ze zelf verantwoordelijkheid voor willen nemen, als parkmanagement en binnenstadsmanagement.

Handmade urbanism

Die dynamiek laat zich tot op heden vooral in het Engels beschrijven. Er komt een nieuwe ‘civiceconomy’, ergens tussen de ‘notforprofit’ en de gewone commerciële bedrijvigheid in. Coöperatieve ondernemingen voor energieopwekking, buurtbedrijven, alternatief gebruik van leegstaand vastgoed, opkomend ondernemerschap onder migranten – het hoort er allemaal bij. Die nieuwe ondernemers bedrijven een soort ‘handmade urbanism’ (www.handmadeurbanism.com)