Project Description

Het nieuwe winkelen

In 2012 en 2013 heeft Klaas G. van den Berg in totaal 8 bijeenkomsten gepresenteerd over het thema “Het nieuwe winkelen”. Deze avonden werden georganiseerd door de Kamer van Koophandel Noord Nederland, in samenwerking met MKB Noord en INretail, de brancheorganisatie voor mode, wonen, schoenen en sport.

Retail 2020

De avonden vormden onderdeel van het project Retail 2020, dat als doel had ondernemers bewust te maken van de ontwikkelingen in de detailhandel en hun te ondersteunen bij het zoeken naar nieuwe kansen en mogelijkheden. Het project was gericht op ondernemers en gemeenten in de drie noordelijke provincies.

Ondernemers Noord Nederland

De bijeenkomsten vonden plaats in Groningen (De Euroborg), Hoogeveen (De Tamboer), Heerenveen (De Koningshof), Burgum (De Pleats), Dokkum (De IJsherberg), Joure (`t Haske) en IJlst (Gemeentekantoor Súdwest Fryslân) en zijn in totaal door 730 ondernemers bezocht.