Project Description

Ondernemersfonds Zaanstad

Van augustus 2014 tot en met september 2015 heeft Mei Klaas als projectleider gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeentebreed ondernemersfonds op basis van Onroerend Zaak Belasting in de gemeente Zaanstad.

Ondernemersfonds1

Belangenbehartiging

De Initiatiefgroep Ondernemersfonds Zaanstad onder meer bestaande uit Het Zaans Ondernemers Netwerk en de Stichting Parkmanagement Zaanstads (StiPaZa) hoopt met dit fonds een stevig instrument in handen te krijgen voor een betere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid in de gemeente Zaanstad. Dit moet leiden tot een sterkere belangenbehartiging met als uiteindelijk doel een betere concurrentiepositie.

Onroerend Zaakbelasting

Bedoeling was om met ingang van 1 januari 2016 met een Ondernemersfonds op basis van onroerend zaakbelasting OZB van start te kunnen gaan. Mei Klaas heeft bureau Blaauwberg uit Leiden gevraagd mee te werken aan deze opdracht. Beiden hebben in verschillende gemeenten de nodige ervaring opgedaan met het oprichten van ondernemersfondsen. Op 20 november 2015 heeft op initiatief van Mei Klaas en de Stichting Ondernemersfonds Zaanstreek een delegatie bestaande uit raadsleden en en vertegenwoordigers uit de bedrijfsleven en onderwijs een bezoek gebracht aan het Leeuwarder Ondernemers Fonds.

Op de website www.ondernemersfondszaanstad.nl. kunt u meer informatie vinden over de stand van zaken rond de oprichting van het Ondernemersfonds Zaanstreek.

Ervaring

Mei Klaas maakt bij zijn werkzaamheden gebruik gemaakt van de ervaring die hij heeft opgedaan bij het oprichten van het Leeuwarder Ondernemers Fonds, het Heerenveens Ondernemers Fonds, het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân en ondernemersfondsen, op basis van reclamebelasting, in Harlingen en Franeker.