Project Description

Merk Fryslân

Merk Fryslân is dé marketing- en promotieorganisatie die als doel heeft om het toeristisch en zakelijk reisverkeer in en naar Fryslân te bevorderen. Merk Fryslân is verantwoordelijk voor de brede regiomarketing van de provincie Fryslân en werkt aan de toeristische marketing, productontwikkeling en het gastheerschap van Fryslân en de Waddeneilanden. Tevens werkt Merk Fryslân aan de marketing voor Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018 en bevordert zij het verkeer voor zakelijk toerisme naar Fryslân (www.merkfryslan.nl).

Relatiemanager a.i.

Na het tussentijds vertrek van de directeur heeft Mei Klaas, als relatiebeheerder a.i., invulling gegeven aan de behoefte aan ondersteuning bij het onderhouden van de externe contacten met de regio’s, ondernemers en andere relevante gesprekspartners van Merk Fryslân.

In grote lijnen betekende dit dat Mei Klaas, in nauw overleg met de Raad van Toezicht van Merk Fryslân:

-rust, verbinding en overzicht heeft gebracht binnen de werkorganisatie;

-het aanspreekpunt vormde voor de stakeholders en andere betrokkenen;

-actief het gesprek heeft gevoerd met de regio’s, ondernemers en ander relevante gesprekspartners van Merk Fryslân om ideeën en activiteiten c.a. te genereren en te coördineren, resulterend in structureel overleg en afstemming met betrokken partijen;

-de input aan initiatieven en voorstellen heeft vertaalt in een werkbare samenwerking met alle relevante stakeholders uit de regio (gemeenten, regio’s (-aanjagers), brancheorganisaties en ondernemers);

-als verbinder op een soepele manier heeft geschakeld met het ‘veld’ en met de interne organisatie van Merk Fryslân;

-ondersteuning en advies heeft verleend aan de Raad van Toezicht en de Raad van Advies bij de verdere koersbepaling en het op orde brengen van de werkorganisatie (w.o. het wervingsproces van de directeur).

Mei Klaas

Van april 2015 tot en met april 2016 is Mei Klaas als relatiemanager a.i. actief geweest bij Merk Fryslân. Een geheel vernieuwd team geeft nu samen met de nieuwe directeur invulling aan de opdracht van Merk Fryslân. Op de website www.friesland.nl kunt u daarover meer lezen.