Project Description

Jubileum FEC

Op donderdag 13 november 2014 vierde de Friese Exportclub haar 50 jarig bestaan met een jubileumbijeenkomst voor haar leden in het Fries Museum in Leeuwarden. De Friese Exportclub is zoals de website vermeld de oudste exportclub van Nederland en heeft 135 leden. Zes maal per jaar wisselen de leden tijdens diverse (thema-) bijeenkomsten kennis en ervaring uit met collega im- en exporteurs over allerlei aspecten op het gebied van internationale handel.

Culturele Hoofdstad in een internationaal perspectief

De jubileumbijeenkomst stond in het teken van Cultuur en internationaal zakendoen. Oeds Westerhof, die nauw betrokken is geweest bij het binnenhalen van de titel, gaf een presentatie over het proces rond de benoeming van Leeuwarden tot Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Daarbij ging hij in op de impact van CH 2018 voor ondernemend Fryslân. Aansluitend zijn de leden met elkaar in gesprek gegaan om de kansen van Culturele Hoofdstad 2018 in kaart te brengen. De resultaten zullen in de verdere planvorming van Leeuwarden Fryslân 2018 worden genomen.

Elske DeWall

Tijdens de bijeenkomst gaf Elske DeWall een kort intiem optreden, waarna de bijeenkomst wordt afgesloten met een netwerkbuffet.

Mei Klaas

Bij deze bijeenkomst fungeerde Mei Klaas als dagvoorzitter. Hij heeft gezorgd voor een goed en tijdig verloop van de bijeenkomst, w.o. het introduceren van de gastspreker Oeds Westerhof, het begeleiden van de interactieve sessie over de kansen van Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018 voor ondernemend Fryslân en het aankondigen van Elske DeWall.