Project Description

Ondernemersfonds

Mei Klaas werkt vanaf 1 september 2014 mee aan de ontwikkeling van een gemeentebreed ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân.

Belangenbehartiging

De Stichting Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân hoopt met dit fonds een stevig instrument in handen te krijgen voor een betere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Dit moet leiden tot een sterkere belangenbehartiging met als  uiteindelijk doel een betere concurrentiepositie.

Onroerend Zaakbelasting

Op 17 december 2015 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân er mee ingestemd om met ingang van 1 januari 2016 met een Ondernemersfonds op basis van onroerend zaakbelasting OZB van start te gaan. Mei Klaas heeft op verzoek van bureau Blaauwberg uit Leiden meegewerkt aan deze opdracht. Beiden hebben in verschillende gemeenten de nodige ervaring opgedaan met het oprichten van ondernemersfondsen. Op de website www.ondernemersfondsswf.nl. kunt u meer informatie vinden over de stand van zaken rond het ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.