Project Description

Heerenveen Ondernemers Fonds opgericht

Op 24 juni 2015 hebben de wethouder van de gemeente Heerenveen en de voorzitter van de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds het convenant inzake de financiering van het Heerenveen Ondernemers Fonds ondertekent. Daarmee is het fonds in de gemeente Heerenveen een feit. Vanaf begin februari 2015 heeft Mei Klaas het georganiseerde bedrijfsleven in de gemeente Heerenveen ondersteunt bij het oprichten van de Stichting Ondernemersfonds Heerenveen. Deze stichting zal het beheer gaan uitoefenen van het ondernemersfonds dat wordt gevoed door een subsidie van de gemeente Heerenveen. De subsidie bestaat uit de opbrengst van de opslag op de tarieven van de Onroerende Zaakbelastingen (OZB) voor de categorie niet woningen, waartoe de gemeenteraad op 15 december 2014 heeft besloten. De oprichting van de stichting vormt het sluitstuk van een proces dat medio 2014 in gang is gezet en waar Mei Klaas vanaf het begin als procesbegeleider bij betrokken is geweest.

Gemeenteraad Heerenveen akkoord

Mei Klaas heeft onderzocht of een gemeentebreed ondernemersfonds op basis van OZB kan worden opgericht in de gemeente Heerenveen. In de zomer van 2015  is vooronderzoek gedaan naar het draagvlak bij ondernemers in de gemeente Heerenveen. Op 25 september 2014 is daarover het rapport “Een gemeentebreed ondernemersfonds in Heerenveen: Voorwaarden en perspectieven” gepresenteerd. Op basis daarvan hebben de initiatiefnemers besloten verder te gaan met het proces en is aan Mei Klaas opdracht gegeven vervolgonderzoek te doen.  Op 6 november is het eindrapport “Investeren en innoveren in de lokale economie, rapport over en voorstel voor de oprichting van een gemeentebreed ondernemersfonds in de gemeente Heerenveen” opgeleverd.

Aan de hand van beide rapporten hebben initiatiefnemers met succes een verzoek gericht aan de gemeente Heerenveen om te komen tot het oprichten van een gemeentebreed ondernemersfonds. Het College van B&W heeft op 11 november 2014 ingestemd met het verzoek om te komen tot een gemeentebreed ondernemersfonds in Heerenveen. Op 15 december 2014 heeft een meerderheid in de gemeenteraad ingestemd met de invoering van een ondernemersfonds. Het fonds kan in 2015 daadwerkelijk van start gaan.

Implementatieonderzoek

Van september tot en met december 2014 heeft Mei Klaas, in opdracht van de Ondernemerskring Heerenveen, de Heerenveense Ondernemersvereniging, KHN afdeling Heerenveen en de Vereniging Heerenveen ’n Gouden Plak, een implementatieonderzoek verricht naar de invoering van een ondernemersfonds op basis van OZB voor de gemeente Heerenveen. Dit onderzoek was een vervolg op een vooronderzoek dat in de zomer van 2015 was uitgevoerd en waarover op 25 september 2014  het rapport: “Een gemeentebreed ondernemersfonds in Heerenveen: voorwaarden en perspectieven” is gepresenteerd.

Ondernemersfonds op basis van OZB

Mei Klaas heeft in het kader van het onderzoek veel gesprekken gevoerd met ondernemers, ondernemersverenigingen, organisaties en de gemeente. Daarbij is geluisterd naar de opvattingen van alle directe betrokkenen en is gekeken naar de inrichting van een fonds op basis van de WOZ die past bij de specifieke situatie in de gemeente Heerenveen. Mei Klaas heeft hierbij samen gewerkt met bureau Blaauwberg.

Ervaring

Mei Klaas heeft in deze verkenning gebruik gemaakt van de ervaring die hij heeft opgedaan bij het oprichten van het Leeuwarder Ondernemersfonds en ondernemersfondsen, op basis van reclamebelasting, in Harlingen en Franeker.