Project Description

 

 

De Federatie van Ondernemers in Leeuwarden

Op 20 februari 2015 is de Federatie van ondernemers in Leeuwarden opgericht. Mei Klaas is actief betrokken geweest bij de oprichting van de Federatie die als opvolger kan worden gezien van het Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden (VBL). Het VBL is in 2002 opgericht en vormde een platform waar de voorzitters van het georganiseerd bedrijfsleven uit de gemeente Leeuwarden elkaar ontmoeten.

Verbinden

De Federatie is een vereniging van ondernemersverenigingen uit de gemeente Leeuwarden. De Federatie streeft ernaar dat de ondernemers in de gemeente Leeuwarden optimale omstandigheden om ondernemingen te starten en succesvol door te ontwikkelen. In Leeuwarden zijn ongeveer 30 ondernemersverenigingen actief. Via de zeven leden van de Federatie zijn 20 verenigingen verbonden aan de Federatie (www.defederatie058.nl).

Secretaris

Mei Klaas verzorgde het secretariaat van het VBL en deze functie bekleedt hij ook in De Federatie. In dat kader adviseert en ondersteunt Mei Klaas het bestuur van de Federatie en geeft uitvoering aan genomen besluiten. In mei 2016 zal Mei Klaas terugtreden en zijn taken overdragen aan de nieuwe secretaris.