Project Description

Netwerk

Sinds januari 2014 is Mei Klaas actief voor de Club Diplomatique Fryslân (CDF). De CDF is een selectieve netwerkclub die bestaat uit 60 topondernemers en beslissers in bestuur, cultuur, onderwijs en sport uit de provincie Fryslân. Mei Klaas blijft ook in 2021 actief betrokken bij de CDF om het bestuur te ondersteunen bij haar werkzaamheden.

Fan Fryslân

De leden van de CDF voelen zich betrokken bij het wel en wee van Fryslân en willen zich hard maken voor de merk- en marktkracht van Fryslân. De Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, de heer A.A.M. Brok is beschermheer en de heer G.H. Reijneker, Directeur Steinfort Glas, is voorzitter van de club.

Samen met de leden en anderen werken aan de toekomst van Fryslân. Door als club te verbinden, te stimuleren en uit te dragen dat we onze dromen durven om zetten in daden en dat we als Friezen ‘oars as oars’ durven te zijn.

Durf te dromen, durf te doen en durf anders te zijn! Met andere woorden ‘doorgaan met wat we hebben bereikt in 2018’. Dat is de uitdaging waar Fryslân de komende jaren voor staat. De bruidsschat die Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa heeft opgeleverd ligt klaar om verzilverd te worden.

Ondernemers – Onderwijs – Overheid

De doelgroepen waar de CDF (www.clubdiplomatiquefryslan.nl) zich op richt zijn ondernemers, de overheid en het onderwijs.

Secretariaat

Mei Klaas ontzorgt het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken van de CDF. Adviseert en ondersteunt het bestuur, geeft uitvoering aan genomen besluiten en verzorgt het secretariaat van de club. Tevens coördineert Mei Klaas de uitvoering van het jaarprogramma en waar nodig verzorgt Mei Klaas de organisatie de bijeenkomsten van de club.