Project Description

Netwerk


Tijdens het Gala Festival CDF, op 30 maart 2023, heeft Mei Klaas afscheid genomen van Club Diplomatique Fryslân. Vanaf januari 2014 tot en met maart 2023 was Mei Klaas actief voor de club. CDF is een selectieve netwerkclub die bestaat uit 70 topondernemers en beslissers in bestuur, cultuur, onderwijs en sport uit de provincie Fryslân.

De leden van de CDF voelen zich betrokken bij het wel en wee van Fryslân en willen zich hard maken voor de merk- en marktkracht van Fryslân. De Commissaris van de Koning van de provincie Fryslân, de heer A.A.M. Brok is beschermheer en de heer G.H. Reijneker, Directeur Steinfort Glas, is voorzitter van de club.

Samen met de leden en anderen werken aan de toekomst van Fryslân. Door als club te verbinden, te stimuleren en uit te dragen dat we onze dromen durven om zetten in daden en dat we als Friezen ‘oars as oars’ durven te zijn.

Met de jonge garde de toekomst tegemoet

Durf te dromen, durf te doen en durf anders te zijn! Met andere woorden ‘doorgaan met wat we hebben bereikt in 2018. Jongeren spelen daarbij een belangrijke rol. Door de vergrijzing zijn zij straks hard nodig om de economie draaiende te houden. De noodzaak om Friese jongeren te behouden en jongeren van elders te verleiden naar Fryslân te komen neemt dan ook alleen maar toe., want wie de jeugd heeft heeft de toekomst.

Ondernemers – Onderwijs – Overheid

De doelgroepen waar de CDF (www.clubdiplomatiquefryslan.nl) zich op richt zijn ondernemers, de overheid en het onderwijs.

Secretariaat

Mei Klaas hielp het bestuur bij de dagelijkse gang van zaken van de CDF. Adviseerde en ondersteunde het bestuur, gaf uitvoering aan genomen besluiten en verzorgde het secretariaat van de club. Tevens coördineerde Mei Klaas de uitvoering van het jaarprogramma en waar nodig verzorgde Mei Klaas de organisatie de bijeenkomsten van de club.