Project Description

Avondvoorzitter

Op verzoek van de gemeente Leeuwarden mocht Mei Klaas, op dinsdagavond 9 september 2014 in Zalencentrum Post Plaza in Leeuwarden, de bijeenkomst leiden voor ondernemers van de voormalige gemeente Boarnsterhim. De avond was bedoeld om de ondernemers nader kennis te laten maken met de nieuwe gemeente Leeuwarden en om de communicatie tussen de ondernemers en de gemeente te versterken. Wethouder Henk Deinum trad op als gastheer en informeerde de aanwezigen over de plannen van het gemeentebestuur.

Leeuwarden Culturele Hoofdstad 2018

Oeds Westerhof verzorgde op enthousiaste wijze een presentatie over de stand van zaken rond Culturele Hoofdstad 2018 en de kansen voor het bedrijfsleven.

Verenigd Bedrijfsleven Leeuwarden (VBL)

De ondernemers werden door Johan Diks, vice voorzitter van het VBL,  bijgepraat over de samenstelling en de activiteiten van het VBL. Aansluitend werd door Albert van der Zee ingegaan op de toekomstige structuur van VBL 2.0. Hij nodigde de ondernemers uit actief mee te denken over de nieuwe organisatievorm van het bedrijfsleven in de nieuwe gemeente Leeuwarden.

Forumdiscussie

Onder leiding van Mei Klaas kon de zaal in gesprek met het forum, bestaande uit wethouder Henk Deinum, Oeds Westerhof en Albert van der Zee. Er ontstond een levendige discussie over de kansen van het buitengebied bij Culturele Hoofdstad 2018, over de toekomstplannen van de gemeente voor de kernen buiten de stad Leeuwarden en over de rol van het georganiseerde bedrijfsleven bij het realiseren van de ambities van Leeuwarden voor de komende jaren.

Netwerkborrel

De avond werd afgesloten met een netwerkborrel waar de ondernemers op informele wijze in gesprek konden gaan met de forumleden en de aanwezige ambtenaren van de gemeente Leeuwarden.