Het project Holwerd aan Zee
Het project Holwerd aan Zee komt in een volgende fase terecht. Een groot deel van de benodigde financiële middelen is binnen en het zicht op de nog resterende gelden is gunstig. Op 16 december 2020 hebben de Stichting Holwerd aan Zee, Vogelbescherming Nederland, Provincie Fryslân, Gemeente Noardeast-Fryslân en het Wetterskip […]