Meepraten
Al sinds het opstellen van de Detailhandel Structuurvisie Oosterwolde 2007 wordt gewerkt aan de toekomst van het centrum van Oosterwolde. Verschillende visies en plannen zijn sindsdien gepresenteerd, waaronder het Masterplan Oosterwolde-Centrum/Venekoten Noord, dat in 2014 is vastgesteld. In 2017 heeft Oosterwolde Promotion samen met de gemeente Ooststellingwerf en de Commerciële Club Ooststellingwerf aan het Platform […]