Onafhankelijk voorzitter
Op woensdagavond 11 juli 2018 heeft Mei Klaas ter voorbereiding op het Politiek Podium, als eerste onafhankelijk voorzitter, een Rondetafelgesprek geleid van de gemeenteraad van Leeuwarden. Daarmee werd het mogelijk dat raadsleden met elkaar en met de betrokken wethouder en ambtenaren, alsook de voorzitters van de Rekenkamer en de Auditcommissie, in gesprek konden […]