Gespreksleider
Als onderdeel van de Elfwegentocht 2018 (www.elfwegentocht.nl) is op 2 juli 2018 in de IJsherberg in Dokkum de balans opgemaakt van de stand van zaken rond de 20 afspraken die zijn gemaakt op de Klimaattop Noord Nederland 2017 (www.klimaattopnoord.nl).

Als gespreksleider heeft Mei Klaas met de gedeputeerden Michiel Schrier (Fryslân) en Tjisse Stelpstra (Drenthe) en […]