Evaluatieonderzoek en effectmeeting.
In opdracht van de gemeente Opsterland heeft Mei Klaas in het eerst kwartaal 2019 een evaluatieonderzoek verricht naar het sinds 2015 in Opsterland gevoerde detailhandelsbeleid. Daarbij is ook gekeken naar de effecten van het centrummanagement in Gorredijk, Beetsterzwaag en Ureterp.

Hiervoor zijn gesprekken gevoerd met vertegenwoordigers de WHI Gorredijk, de Ondernemersvereniging Beetsterzwaag en de […]