Dagvoorzitter / Presentator

Beroemd betekent niet altijd goed en duur betekent niet altijd beter. Een goede dagvoorzitter/presentator valt op, doordat hij niet opvalt. Hij is goed geïnformeerd, betrokken bij het onderwerp, kent het publiek en houdt rekening met de wensen van de opdrachtgever. Mei Klaas is (nog) niet echt beroemd en niet echt duur, maar beschikt wel over de nodige ervaring met het leiden van seminars, workshops en het presenteren van bijeenkomsten en evenementen. Soms is dat in klein verband, maar vaak ook met volle zalen en zo nu en dan op een plein met enthousiaste muziekliefhebbers. Mei Klaas werkt graag samen met u aan een succesvolle bijeenkomst.


 

Ronde Tafel gesprekken Omgevingsvisie Fryslân

Dagvoorzitter
In opdracht van de Provincie Fryslân heeft Mei Klaas op donderdagmiddag 1 februari 2018 in het Provinciehuis in Leeuwarden een bijeenkomst van VNO-NCW MKB Noord Nederland begeleidt over de Provinciale Omgevingsvisie Fryslân. De bijeenkomst werd gehouden om leden van de VNO-NCW MKB Noord Nederland de gelegenheid te bieden mee te spreken over belangrijke thema’s die […]

Retailtop Fryslân 2017

Dagvoorzitter
In opdracht van de Provincie Fryslân en VNO-NCW MKB Noord Nederland heeft Mei Klaas, op dinsdagavond 23 mei 2017 in het WestCord WTC Hotel Leeuwarden, de Retailtop Fryslân 2017 begeleidt. De top werd gehouden om de uitkomsten van het Koopstromenonderzoek Provincie Fryslân 2017 te presenteren en de visie “Vitale noordelijke dorpen en steden” van […]

Dag van de Innovatie

Inspirator
In opdracht van de Kamer van Koophandel Nederland heeft Mei Klaas, op donderdagavond 1 oktober 2015 in Martiniplaza Groningen, als inspirator meegewerkt aan de BrainstormKAMER. De BrainstormKAMER vormde onderdeel van de Dag van Innovatie.
BrainstormKAMER
Samen met Mark Hoogenboom van markhoogenboom.nl heeft Mei Klaas bezoekers geholpen bij het zetten van de eerste stappen naar vernieuwing in […]

Mix & Match Retail

Dagvoorzitter
In opdracht van de Kamer van Koophandel Nederland heeft Mei Klaas, op donderdagmiddag 1 oktober 2015 in Martiniplaza Groningen, de bijeenkomst “Mix&Match Retail” geleidt. De middag was bedoeld om ondernemers uit Noord-Nederland met speciale aandacht voor ontwikkelingen binnen de retail en winkelgebieden, te informeren en te inspireren, maar vooral ook te activeren.
Informeren
Door Harry Bijl […]

Expertmeeting Detailhandel en Vastgoed

Dagvoorzitter
In opdracht van de provincie Fryslân mocht Mei Klaas, op donderdagmiddag 4 juni 2015 in het Provinciehuis Fryslân in Leeuwarden, de Expertmeeting Detailhandel en Vastgoed leiden. De middag was bedoeld om de ambtenaren van de Friese gemeenten nader te informeren over ontwikkeling rond detailhandel en vastgoed
Presentaties
Bert Broekhuik verzorgde, namens MKB Noord, een presentatie met als […]

Netwerkbijeenkomst PIONN “Samen sterk!”

Exportclubs Drenthe, Friesland en Groningen.
Op maandag 9 februari 2015 organiseerden de drie noordelijke exportclubs voor hun leden een gezamenlijke bijeenkomst om elkaar beter te leren kennen. In de Euroborg in Groningen waren 150 leden van de drie exportclubs aanwezig om elkaar te ontmoeten en te laten zien wie ze zijn en wat ze doen. […]

Friese Exportclub 50 jaar

Jubileum FEC
Op donderdag 13 november 2014 vierde de Friese Exportclub haar 50 jarig bestaan met een jubileumbijeenkomst voor haar leden in het Fries Museum in Leeuwarden. De Friese Exportclub is zoals de website vermeld de oudste exportclub van Nederland en heeft 135 leden. Zes maal per jaar wisselen de leden tijdens diverse (thema-) bijeenkomsten […]

Bijeenkomst bedrijven nieuwe gemeente Leeuwarden

Avondvoorzitter
Op verzoek van de gemeente Leeuwarden mocht Mei Klaas, op dinsdagavond 9 september 2014 in Zalencentrum Post Plaza in Leeuwarden, de bijeenkomst leiden voor ondernemers van de voormalige gemeente Boarnsterhim. De avond was bedoeld om de ondernemers nader kennis te laten maken met de nieuwe gemeente Leeuwarden en om de communicatie tussen de ondernemers […]

City Jazz Leeuwarden2014

Jazzfestival
Mei Klaas heeft op zaterdag 30 augustus 2014 “City Jazz Leeuwarden 2014” gepresenteerd. Het festival begon ‘s middags om 14.00 uur  met een optreden van de Big Band Friesland en werd afgesloten met een fantastisch optreden van Karsu. Zij liet de vele bezoekers, met een mix van klassiek, Turkse volksmuziek en soul, genieten van […]

Retail 2020 Het nieuwe winkelen Noord Nederland

Het nieuwe winkelen
In 2012 en 2013 heeft Klaas G. van den Berg in totaal 8 bijeenkomsten gepresenteerd over het thema “Het nieuwe winkelen”. Deze avonden werden georganiseerd door de Kamer van Koophandel Noord Nederland, in samenwerking met MKB Noord en INretail, de brancheorganisatie voor mode, wonen, schoenen en sport.
Retail 2020
De avonden vormden onderdeel van […]