Beleidsadvies

Mei Klaas heeft in de afgelopen 34 jaar ruime werkervaring opgedaan binnen het openbaar bestuur en het bedrijfsleven en heeft zich ontwikkeld tot een gedegen beleidsadviseur met een brede kennis van zaken. Mei Klaas heeft zitting gehad in verschillende adviescommissies voor provincie, gemeenten, scholen en ondernemersverenigingen en voelt zich thuis op beleidsterreinen als Detailhandel, Recreatie en Toerisme, Economische Zaken en Ruimtelijke Ordening.


 

Brainstormsessie H&I Dokkum

Brainstormsessie H&I Dokkum
Als vervolg op een vergelijkbare sessie in 2012 heeft Mei Klaas op 8 maart 2016 een brainstormsessie verzorgd voor de ondernemersvereniging H&I Dokkum (www.henidokkum.nl). Met een groep bestaande uit bestuursleden aangevuld met 3 betrokken leden heeft Mei Klaas gebrainstormd over de toekomst van H&I met als motto “Waar staat H&I Dokkum in […]

Ondernemersfonds Zaanstad

Ondernemersfonds Zaanstad
Van augustus 2014 tot en met september 2015 heeft Mei Klaas als projectleider gewerkt aan de ontwikkeling van een gemeentebreed ondernemersfonds op basis van Onroerend Zaak Belasting in de gemeente Zaanstad.

Belangenbehartiging
De Initiatiefgroep Ondernemersfonds Zaanstad onder meer bestaande uit Het Zaans Ondernemers Netwerk en de Stichting Parkmanagement Zaanstads (StiPaZa) hoopt met dit fonds een […]

Themadag “Ondernemen in Dantumadiel”

Ondernemen
Op 20 februari 2014 heeft Mei Klaas een inleiding verzorgd op de Themadag nieuw beleid 2014 van het programma “Ondernemen in Dantumadiel”. Voor een groep beleidsambtenaren en de wethouder EZ heeft Mei Klaas een presentatie gegeven met als titel “Wat verwacht de ondernemer van de gemeente?”
Trends & ontwikkelingen
Vanuit het perspectief van de ondernemer en […]

Ondernemersfonds Gemeente Heerenveen

Heerenveen Ondernemers Fonds opgericht
Op 24 juni 2015 hebben de wethouder van de gemeente Heerenveen en de voorzitter van de Stichting Heerenveen Ondernemers Fonds het convenant inzake de financiering van het Heerenveen Ondernemers Fonds ondertekent. Daarmee is het fonds in de gemeente Heerenveen een feit. Vanaf begin februari 2015 heeft Mei Klaas het georganiseerde bedrijfsleven […]

Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân

Ondernemersfonds
Mei Klaas werkt vanaf 1 september 2014 mee aan de ontwikkeling van een gemeentebreed ondernemersfonds in de gemeente Súdwest-Fryslân.
Belangenbehartiging
De Stichting Ondernemersfederatie Súdwest-Fryslân hoopt met dit fonds een stevig instrument in handen te krijgen voor een betere samenwerking tussen ondernemers, onderwijs en overheid. Dit moet leiden tot een sterkere belangenbehartiging met als  uiteindelijk doel een […]